Research Center on Advanced Materials and Technologies
RAMTECH

Centrul RAMTECH (Research Center on Advanced Materials and Technologies) are drept scop extinderea competitivităţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin crearea unui grup de experţi de înalt nivel ştiinţific focalizat pe domenii de cercetare care până acum nu au fost abordate teoretic şi experimental, atât datorită lipsei unor specialişti experimentaţi în domeniu, dar şi din cauza lipsei unei infrastructuri, a instalaţiilor şi a instrumentaţiei ştiinţifice adecvate. Crearea unui centru de cercetare la standarde europene la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" ne va permite dezvoltarea unei activităţi de cercetare de înalt nivel ştiinţific şi tehnologic în domenii de vârf precum fabricarea şi caracterizarea de materiale micro- şi nano-structurate şi identificarea unor posibile aplicaţii tehnologice în domenii precum: optica neliniară integrată, fotonică, optoelectronică, comunicaţii cuantice, memorii bazate pe stocarea stărilor cuantice a fotonilor unici, fibre optice microstructurate, noi materiale laser, ceramici şi filme feroelectrice şi multiferoice nanostructurate, senzori de gaz, substraturi de înaltă puritate, nanomagnetism, fotomagnetism şi magnetism molecular.

Prin înfiinţarea centrului RAMTECH şi prin rezultatele ştiinţifice care se vor obţine în cadrul acestuia, se doreşte o creştere a vizibilităţii internaţionale a activităţii de cercetare de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin publicaţii în reviste internaţionale, brevete şi prin noi colaborări naţionale şi internationale.

Centrul işi propune să devină un pol important de cercetare şi inovare în România prin atragereade cercetători experimentaţi cât şi tineri cercetători, într-o echipă dinamică şi interactivă. Prin atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale din diverse surse de finanţare, prin promovarea transferului tehnologic şi al cooperării cu alte institute de cercetare sau parteneri industriali şi prin generarea de rezultate valoroase de înalt nivel ştiintific, se va crea o bază solidă pentru dezvoltare tehnologică regională durabilă şi pe termen lung.

Proiectul RAMTECH se încadreaza în axa prioritară "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare" a "Programului Sectorial Operaţional-Creşterea Competitivităţii Economice". Domeniile de cercetare ce se vor dezvolta, dispozitivele şi echipamentele de înaltă performanţa la nivel internaţional achiziţionate în cadrul proiectului vor oferi posibilitatea dezvoltării de noi teme în domenii fundamentale şi aplicative cât şiextinderea domeniilor de cercetare existente.