Direcţii de Cercetare

 • Prepararea şi caracterizarea microstructurală a materialelor şi a dispozitivelor micro- şi nanostructurate inovative
 • Micro- şi nanostructurarea materialelor optice pentru Experimente de Optica Neliniara.
 • Dispozitive multi-ghiduri de undă cuplate evanescent în regim liniar & neliniar.
 • Materiale fotomagnetice comutabile pentru memorii " full-optical".
 • Feroici şi multiferoici nanostructurati.
 • Nanomateriale avansate pentru aplicatii ca senzori.

Dezvoltare experimentală pe bază de materiale micro- şi nanostructurate

 • Experimente de optica neliniara în configuratii ghidante, ca de exemplu: fluorescenţă parametrică, generarea armonicii a doua, oscilaţii parametrice, generarea de sume şi diferenţe de frecvenţe, amestec de unde, electro-modulare, solitoni optici, etc.
 • Cuplaj evanescent în regim liniar şi neliniar în reţele 1D (ghiduri canal de unde optice) între ghiduri de undă, dedicate unor experimente speciale de: difracţie discretă, difracţie anomală, procesare paralelă complet-optică a semnalului la lungimi de undă telecom.
 • Relaxare şi histerezis în materiale fotomagnetice.
 • Investigarea proprietăţilor funcţionale ale materialelor feroice şi multiferoice nanostructurate.
 • Design, fabricare şi testare de dispozitive tip senzor.